55 — Patrz! Na wyniosłym nieba tronie… (R97; E132; 3.8)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Patrz! Na wyniosłym nieba tronie
Zasiada Chrystus Jezus — Pan;
Jako człowieka Bóg Go wywyższył,
Koronę chwały Bożej dał!

2. On się w naturę przyodział ludzką,
Wypełnił Boży plan przez swą śmierć,
Potem cieleśnie z martwych powstał,
Do nieba jako człowiek wszedł.

3. W Nim Bóg na ziemi żył uniżony
I miał z człowiekiem mieszkanie swe;
W Nim człowiek w niebie jest wywyższony
I pojednany z Bogiem jest.

4. On — Bóg zespolił się z człowiekiem,
By Bóg w człowieku świadectwo miał;
On — człowiek z Bogiem jest scalony,
Dziś człowiek w Bogu chwałę ma.

5. Od Pana uwielbionego w niebie
Duch wszechzawierający zszedł,
By o Jezusa świadczyć osobie,
O Jego dziele głosić wieść.

6. Dziś z otoczonym chwałą Jezusem
Kościół prawdziwie jedno jest;
Teraz przez Ducha tego Jezusa
Członki Jego budują się.

7. Patrz! Na wyniosłym nieba tronie
Zasiada człowiek — wszystkich Pan;
To Chrystus Jezus, nasz Wybawiciel,
Koronę chwały wieczną ma!