64 — Jak głęboka i niezmierna… (R114; E152; 3.9)

Słowa: Witness LeeMelodia 1     Melodia 2

1. Jak głęboka i niezmienna
Twoja miłość do mnie jest!
Sięga poza me pragnienia,
Wyobrażeń moich treść.
Przez nią Ty śmierć wycierpiałeś,
Aby siebie móc mi dać,
Bym ja w Ciebie był wszczepiony,
Częścią Ciebie mógł się stać.

2. Któż wysłowi wszystkie cuda
Twej miłości wobec mnie?
Z nich największym jest to, Panie,
Że Ty mogłeś we mnie wejść.
Dzięki niej to, czym Ty jesteś,
Mym zasobem teraz jest;
Jesteś mym prawdziwym życiem,
Pełnią Twoją cieszę się.

3. Panie, miłość Twa wyrazem
Twej osoby boskiej jest;
W niej me życie ma znaczenie
I z Twym planem zgadza się.
Łaska życia jest mi wszystkim,
Mym udziałem dzień po dniu;
Przychylnością Twą darzony
Twej słodyczy smak znam już.

4. Cóż oddzieli mnie od Ciebie?
Miłość Twoja wieczna jest!
O! Twa miłość jest zwycięska!
Połączyła z Tobą mnie.
Dwoje jednym już na zawsze —
Jestem Twój, a Tyś mój jest!
Mym świadectwem i pewnością
To, że z Tobą splotła mnie.