284 — On łaski da więcej, gdy ciężar przytłacza (R486; E723; DM33)

Słowa: Annie J. FlintMelodia 1     Melodia 2

(Melodia 2: zwrotka 3 funkcjonuje jako refren)

1. On łaski da więcej, gdy ciężar przytłacza,
I śle więcej siły, gdy trud wzmaga się,
Gdy mnożą się próby — swój pokój pomnaża,
Gdy cierpień przybywa — swe miłosierdzie śle.

2. Gdy kończy się nasz zasób wytrzymałości,
Gdy sił nam brakuje, choć dzień jeszcze trwa,
Gdy nasze zapasy są na wyczerpaniu,
Nasz Ojciec zaczyna udzielać siebie nam.

3. W miłości — bezkresny, w swej łasce — bez miary,
A Jego potężna moc bez granic jest;
Bo z Jego nieskończonych bogactw w Jezusie
On daje, wciąż daje i daje co dzień.