Bogiem-człowiekiem nasz Stwórca się stał (M77; God the Creator became a God-man)

1. Bogiem-człowiekiem nasz Stwórca się stał,
W chwalebny plan swój przez śmierć włączył nas.
Dziś w zmartwychwstaniu uwolniony Duch
Tworzy z nas kościół, by swe dzieło miał Bóg.

2. Tyś wyborem mym, piękno Twe ujrzałem.
Twoim jestem dziś i na zawsze już.
Tyś wyborem mym, jesteś tak cudowny.
Daję Ci siebie, by w dziele Twym być.

3. Kocham Cię, Panie, i nie mam innego.
Tylko Tyś jest wart miłości mej.
Kocham Cię, Panie, me serce odzyskuj.
Daję Ci siebie, by w dziele Twym być.

4. Dzięki Ci, Panie, pochwyciłeś mnie.
Dzięki Ci, Panie, dziś doświadczam Cię.
Radując się, jedząc, wzrastam w życiu Twym.
Dzięki, że w dziele Twym miejsce mam swe.