415 — Zatem, by na Syjon ze śpiewem się wspiąć (R798; E1341; DM31)

Iz 51:11Melodia 1

Zatem, by na Syjon ze śpiewem się wspiąć,
Wrócą przez Jahwe odkupieni,
A wieczna radość nad głowami będzie ich.

Zatem, by na Syjon ze śpiewem się wspiąć,
Wrócą przez Jahwe odkupieni,
A wieczna radość nad głowami będzie ich.

Udziałem ich radość i śmiech,
Wzdychanie i smutek uciekną już.

Zatem, by na Syjon ze śpiewem się wspiąć,
Wrócą przez Jahwe odkupieni,
A wieczna radość nad głowami będzie ich.