291 — Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz (R509; E1214; D25)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Potępienie w swoim sercu odrzuć precz!
Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Potępienie w swoim sercu odrzuć precz!

Wszelką winę odrzuć precz,
By uwolnić życia bieg! Alleluja!
Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Potępienie w swoim sercu odrzuć precz!

2. Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Puste swe wyobrażenia odrzuć precz!
Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Puste swe wyobrażenia odrzuć precz!

Swe marzenia odrzuć precz,
By uwolnić życia bieg! Alleluja!
Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Puste swe wyobrażenia odrzuć precz!

3. Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Kłopotliwe swe uczucia odrzuć precz!
Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Kłopotliwe swe uczucia odrzuć precz!

Miłość własną odrzuć precz,
By uwolnić życia bieg! Alleluja!
Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Kłopotliwe swe uczucia odrzuć precz!

4. Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Wszelki opór swojej woli odrzuć precz!
Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Wszelki opór swojej woli odrzuć precz!

Samowolę odrzuć precz,
By uwolnić życia bieg! Alleluja!
Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Wszelki opór swojej woli odrzuć precz!

5. Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Chęć szukania swych korzyści odrzuć precz!
Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Chęć szukania swych korzyści odrzuć precz!

Swe nadzieje odrzuć precz,
By uwolnić życia bieg! Alleluja!
Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz,
Chęć szukania swych korzyści odrzuć precz!

6. Życia bieg, życia bieg, życia bieg,
Uwolniłem w sercu swoim życia bieg!
Życia bieg, życia bieg, życia bieg,
Uwolniłem w sercu swoim życia bieg!

Gdy już serce wolne mam,
Płynie we mnie Chrystus Pan! Alleluja!
Życia bieg, życia bieg, życia bieg,
Uwolniłem w sercu swoim życia bieg!