314 — W duchu dziś się rozpalamy (R591; E1266; D24)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. W duchu dziś się rozpalamy
I do niego wciąż zwracamy;
Jedno w nim, byś wieczny swój mógł
Osiągnąć cel.
Na podłożu miejscowości
My wyrazem Twej jedności —
Wiele członków, jedno Ciało,
Głową jest Pan.

Ref.: Chrystus i kościół,
Chrystus i kościół
Rzeczywistością i życiem naszym są.
Alleluja! Alleluja!
Panie, życie nasze weź,
Byś w miłości nas budował,
Byś budował Ciało swe.

2. Oddychanie, oddychanie,
Życia Twego przyjmowanie
Ze starego przeobraża,
By nowym być.
Wydychamy życie stare,
Nowym zaś się napełniamy;
Chrystus jest oddechem naszym,
Żyjemy Nim.