216 — Mój Jezus to mój cały świat (R378; E530; D26)

Słowa: Will L. ThompsonMelodia 1

1. Mój Jezus to mój cały świat,
Me wszystko, radość ma,
Me życie, siła dzień po dniu;
Wnet upadłbym, będąc sam.
W smutku do Niego zwracam się;
Któż tak jak On pocieszy mnie?
Gdy płyną łzy, On szczęściem mym;
To mój Druh.

2. Mój Jezus to mój cały świat,
Przyjaciel w próby czas;
Gdy proszę, błogosławieństw moc
Mi daje, któryż to raz?
Daje mi słońce, daje deszcz,
W czas plonu złote ziarna śle;
Słońce i deszcz, ziarna mi śle;
To mój Druh.

3. Mój Jezus to mój cały świat,
Przyjaciel wierny mój;
I ja chcę Jemu wierny być;
O, jak bym zdradzić Go mógł?
Podążać za Nim słuszne jest,
On czuwa przy mnie noc i dzień;
Czy dzień, czy noc, jestem z Nim wciąż;
To mój Druh.

4. Mój Jezus to mój cały świat,
Najlepszy w świecie Druh;
Dziś ufam Mu i będę, gdy
Dni ziemskich kres przyjdzie już.
Jak pięknie jest z tym Druhem żyć
I już na wieki razem być;
W radości z Nim po wieczne dni;
To mój Druh.