33 — Boże Ojcze, źródłem życia Tyś (R44; E1081; 2.21)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Boże Ojcze, źródłem życia Tyś.
My, synowie, Twym wyrazem;
W Twym imieniu nam się dałeś.
Boże Ojcze, źródłem życia Tyś.

Ref.: W życiu Twym, w życiu Twym,
Jedność mamy w życiu Twym;
W życiu Twym, w życiu Twym,
Jedność mamy, Ojcze, w życiu Twym.

2. Dzięki Ci, że święte Słowo Twe
Twej natury nam udziela
I od świata nas oddziela.
Za Twe święte Słowo dzięki Ci.

Ref.: Słowem Twym, Słowem Twym,
Jedność mamy Słowem Twym;
Słowem Twym, Słowem Twym,
Świętym Słowem czynisz jedno nas.

3. Trójjedyny Boże, chwała Twa
Z nas, Twych synów, się wyraża.
Co za zaszczyt! Co za chwała!
Trójjedyny Boże, chwała Ci.

Ref.: W chwale Twej, w chwale Twej,
Nasza jedność w chwale Twej;
W chwale Twej, w chwale Twej,
W chwale jedno uczyniłeś nas.