171 — Oddałeś życie swe (R307; E436; 6.7)

Słowa: Frances R. HavergalMelodia 1

1. Oddałeś życie swe,
Przelałeś swoją krew —
Nią wykupiłeś mnie,
Wyrwałeś z śmierci pęt.
Ty życie za mnie oddałeś swe;
Co dałem ja, by Cię mieć?

2. Tyś długie lata tu
W ubóstwie, w trudzie żył,
Bym ja na wieczność już
W Twej boskiej chwale był.
Ty tyle lat życia dałeś mi;
Czy ja choć rok dałem Ci?

3. Okryty tęczą tron,
Dom opuściłeś swój
I w ziemską wszedłeś noc,
W wędrówki smutnej znój.
Wszystkiego, Panie, wyrzekłeś się;
Czy ja zostawić coś chcę?

4. Wyrazić trudno jest,
Coś zechciał dla mnie znieść;
Poniosłeś gorzką śmierć,
By wyratować mnie.
Przez swe cierpienie zbawiłeś mnie;
Czy ja cierpienie znieść chcę?

5. Przyniosłeś, Panie, mi
Zbawienie darmo swe;
Ty przebaczyłeś mi
I ukochałeś mnie.
Tak wielkie dary przyniosłeś mi;
A ja? Czy coś dałem Ci?

6. Chcę życie oddać Ci,
Dla Ciebie przeżyć je,
Ze światem zerwać więź,
Z cierpieniem radość spleść.
Ty siebie oddałeś za mnie, więc
Chcę Tobie dziś oddać się.