161 — Żyj przeze mnie, Panie Jezu (R286; E403; 6.11)

Słowa: Frances R. Havergal; adaptacja: Watchman Nee Melodia 1

1. Żyj przeze mnie, Panie Jezu,
Tyś prawdziwym życiem mym;
Na kłopoty wszystkie moje
Odpowiedzią będziesz Ty.
Żyj przeze mnie, Panie Jezu,
Wola Twa niech dzieje się;
Ja naczyniem przezroczystym,
Aby tak wyrażać Cię.

2. Poświęcona Twa świątynia,
Brudu, grzechu nie ma w niej;
Niechaj płomień Twojej chwały
Z mego wnętrza pali się.
Ziemia ujrzy w zadziwieniu,
Jak w ofierze ciało swe
Rzucam w pełną Twą niewolę,
Abyś Ty zasilał je.

3. W każdej chwili czekam czujny,
Każdy rozkaz spełnić chcę,
Nosić jarzmo Twego dzieła
Albo w cień usunąć się.
Gdy mnie w biegu ograniczysz,
Obaw mrok nie dotknie mnie;
Pod Twą wierną dyscypliną
Obce mi szemranie, lęk.

4. Zawsze czuły, cichy będę,
Odrzuciwszy swoje „ja”;
Przyjmę to, co Ty wybierzesz,
Na co wskaże ręka Twa.
Żyj przeze mnie, Panie Jezu,
Tyś prawdziwym życiem mym;
Na kłopoty wszystkie moje
Odpowiedzią będziesz Ty.