158 — Ty Jezu, we mnie wzrastać chciej (R281; E395; 6.2)

Słowa: Johann C. LavaterMelodia 1

1. Ty Jezu, we mnie wzrastać chciej,
A wszystko niech zmniejsza się;
Przybliżaj serce me do siebie,
Od grzechu zbawiaj je.

Ref.: Co dzień Twa moc niech wspiera mnie
I niemoc wchłania mą;
Życie Twe niech mą śmierć pochłonie,
Blask Twój mój zaćmi mrok.

2. Tam, gdzie Twój jasny pada promień,
Gaśnie przebiegła myśl;
Ucz mnie, że niczym jestem, Panie,
Że wszystkim jesteś Ty.

3. Daj mi Prawdziwy, Święty, Mądry,
Chwałę Twą ujrzeć, bym
Stał się obrazem Twoim żywym
W radości i przez łzy.

4. Zlej na mnie z wyżyn radość swoją,
Niech moc mnie wspiera Twa;
Niech żar miłości wielkiej Twojej
Swój wyraz we mnie ma.

5. Niech moje „ja” topnieje w Tobie —
Tyś życie me i cel!
Pragnę codziennie w łasce Twojej
Imię Twe godnie nieść.