Szczęśliwi ci — Obj 22:13–14 (DM34; Blessed are those who wash their robes)

Melodia 1

Szczęśliwi ci, co piorą dziś
Szaty swe, by prawo do drzewa mieć.
Szczęśliwi ci, co piorą dziś
Szaty swe, by prawo do życia mieć.

I przez bramy, i przez bramy, i przez bramy wchodzą też.
I przez bramy, i przez bramy, i przez bramy wchodzą też.
Wchodzą do miasta. Szczęśliwi ci.

Ja jestem Alfa, Jam jest Omega,
Początek i Kres, Początek i Kres,
Początek i Kres,
Pierwszy i Ostatni też.
Szczęśliwi ci, co piorą dziś,
Szczęśliwi ci, co piorą dziś
Szaty swe.