Iść za Barankiem — Obj 14:1–5 (Follow the Lamb; DM17)

Melodia 1

Siostry: Widzę Go,
Bracia: Oto on,
Siostry: To Baranek
Bracia: Na Syjonie,
Wszyscy: Z Nim tysiące sto czterdzieści cztery;
Siostry: Każdy ma
Bracia: Jego znak,
Siostry: Jego Imię,
Bracia: Imię Ojca,
Wszyscy: Wypisane na czole.

Siostry: Oto ci,
Bracia: To ci nie skalani,
Siostry: Oto ci,
Bracia: Ci bez skazy;
Wszyscy: Oto ci, co za Nim chcą iść.
Siostry: Oto ci
Bracia: wykupieni,
Siostry: Ludzi kiść
Bracia: Pierwszą ma Bóg;
Wszyscy: Oto ci, co za Nim chcą iść, za Nim chcą iść.

Ci, co chcą za Barankiem iść,
W zespolonym duchu chcą żyć,
A zatem wciąż Duch ich prowadzi;
Codziennie Duch, na co dzień ich tak prowadzi Duch.