12 — Ojcze, za Twą sprawiedliwość… (R16; E20)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Ojcze, za Twą sprawiedliwość
Cześć i hołd składamy Ci,
Bo nas usprawiedliwiłeś,
Zdjąłeś z sumień ciężar win.
Na sprawiedliwości Twojej
Pewnie dziś możemy stać;
Niesprawiedliwości nigdy
Nie wymierzy ręka Twa.

2. Karę śmierci Jezusowi
Wymierzyłeś za nasz grzech;
Wymagania Twego prawa
Spełnił, zadowolił Cię.
On uczynił zadość wszystkim
Świętym wymaganiom już.
Czyż, najsprawiedliwszy Boże,
Żądać mógłbyś czegoś znów?

3. Boże Ojcze, Ty przyjąłeś
Swego Syna w miejsce nas;
Prawy za nieprawych zawisł
I osądzić siebie dał.
W dowód usprawiedliwienia
Po prawicy siedzi Twej;
On zaspokojeniem Twoich
Sprawiedliwych potrzeb jest.

4. Ojcze, poprzez krew Jezusa
Mamy sprawiedliwość Twą;
Nic już nami nie zachwieje,
Bowiem chroni nas jej moc.
My sprawiedliwością Twoją,
Nie potępi nas już nikt;
W Nowej Jeruzalem o tym
Zaświadczymy w pieśniach swych.