Zaśpiewali Mu pieśń nową — Obj 5:9–10 (M83; And they sing a new song)

Melodia 1

1. Zaśpiewali Mu pieśń nową:
Godzien jesteś, by wziąć ten zwój;
Złam pieczęcie, bo umierając, Bogu nabyłeś lud,
Swoją krwią lud — ludzi z różnych ras, języków i z różnych narodów;
Z narodów różnych, z różnych ras dla Boga kupiłeś nas.

Ref.: Ród kapłański, królewski uczyniłeś z nas;
I będziemy królować
Na ziemi po wieczny czas.

2. Jesteś godzien,
Boś Ty zmarł,
Bogu zakupiłeś nas.
Każdy naród,
Każdy ród
I plemię, i język jest tu.

(Refren i zwrotkę 2 można śpiewać jednocześnie)