143 — Chłodną wodę ze strumienia (R248; E325; D50)

Słowa: Clara T. WilliamsMelodia 1     Melodia 2

1. Chłodną wodę ze strumienia
Całe życie chciałem pić,
Zaspokoić to pragnienie,
Które czułem w sercu swym.

Ref.: Alleluja! Go znalazłem!
Dusza ma nie pragnie już!
Jezus w pełni zaspokaja,
Życiem swym dziś zbawia mnie.

2. Wciąż żywiłem się plewami,
Aż mi brakowało sił,
Lecz ma dusza chciała więcej,
A głód wciąż doskwierał mi.

3. Biedny wciąż szukałem bogactw,
By zaspokojenie mieć,
Lecz pył, co zebrałem wokół,
Drwił ze smutnej duszy mej.

4. Studnią wody tryskającą,
Życia chlebem i zasobem,
Niezawodnym mym bogactwem
Odkupiciel dla mnie jest.