8 — Nasz Ojcze, jesteś wiecznie zielony (R12; E16; 2.3)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Nasz Ojcze, jesteś wiecznie zielony,
Wciąż nowy jesteś tak;
Ty jesteś wiecznie żyjącym Panem,
Jak rosa świeżość Twa.

Ref.: O Ojcze, jesteś niezmienny,
Ty nie starzejesz się;
Przez niezliczone wieki świeżość Twa
Nam objawia się.

2. Bez Ciebie, Boga, który jest „nowy”,
Niszczeje wszystko wnet,
Lecz z Tobą wszystko zawsze jest świeże,
Nie zmienia nigdy się.

3. W błogosławieństwach, które nam dałeś,
Zawarłeś świeżość swą;
Przymierze Twe pozostaje nowe,
Twe drogi takie są.

4. Jesteśmy teraz nowym stworzeniem —
Duch, serce nowe są;
Co dzień nowego życia udzielasz
I nas odnawiasz wciąż.

5. Nowymi będą ziemia i niebo,
I nowym — miasto Twe;
Co miesiąc będą świeże owoce —
Tam wszystko nowe jest.

6. Ty zawsze jesteś nowy i wszystko,
Co w Tobie, nowe jest;
Śpiewamy Tobie pieśń wiecznie nową,
Na nowo chwaląc Cię!