231 — O, bogactwa mego Zbawcy! (R397; E542; 8.45)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. O, bogactwa mego Zbawcy!
Niezgłębiona wielkość ich;
Teraz moim doświadczeniem
Cała pełnia Bóstwa w nich.

Ref.: O, bogactwa, jakie Chrystus,
Mój Zbawiciel, dla mnie ma!
Choć ich miara niezgłębiona,
Jest to rzeczywistość ma.

2. O, bogactwa mego Zbawcy:
Życie, światło, mądrość, moc,
Uzdrowienie, pocieszenie —
Mym zaspokojeniem są.

3. Odkupienie i zbawienie,
Jego zmartwychwstania moc,
Uświęcenie, uwielbienie,
Ponad wszystkim bycie wciąż.

4. O, bogactwa mego Zbawcy —
Bóg sam jako wszystko me!
To, czym jest i co posiada,
W duchu mym zachwyca mnie.

5. O, bogactwa mego Zbawcy!
Któż rozległość zbada ich,
Wzniosłość, niezmierzoną głębię?
Jednak są moimi dziś!

6. Bym doświadczał wszystkich bogactw
I Chrystusa w pełni znał,
Bym je dzielił ze świętymi
W obfitości, Panie spraw!