358 — Nadzieja chwały — Chrystus, On sam jest życiem mym (R687; E949; 20.2)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Nadzieja chwały — Chrystus, On sam jest życiem mym,
On mnie odrodził w sobie, przepoił życiem swym;
Nadchodzi, by przemienić me ciało mocą swą
W tak jasne i chwalebne, jak ma sam On.

Ref.: To On! To On! Nadchodzi uwielbić mnie!
Me ciało On przemieni, by jak Jego stało się.
To On! To On! Odkupi ciało me!
Otoczy chwałą świętych swych Nadzieja chwały tej.

2. Nadzieją chwały Chrystus i tajemnicą On,
Udziela pełni Boga i we mnie wnosi Go;
Nadchodzi, by połączyć we wszystkim z Bogiem mnie,
By wiecznie ze mną chwałą móc dzielić się.

3. Nadzieją chwały Chrystus, On odkupieniem jest,
On ciało me odkupi, by śmierci wyrwać je;
Nadchodzi, by chwalebnym uczynić ciało me,
W zwycięstwie już na zawsze pochłonąć śmierć.

4. Nadzieją chwały Chrystus, historia moja w Nim,
Doświadczam Jego życia i jedno jestem z Nim;
Nadchodzi, by chwalebną mi swoją wolność dać,
Bym w pełni jedno z Nim już na zawsze trwał.