353 — W wodach śmierci pogrzebany (R673; E936; 19.1)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

W wodach śmierci pogrzebany,
Wraz z Chrystusem Zbawcą umarłem ja;
Teraz świat mnie nie dogoni,
Jego moc we chrzcie dziś pokonał Pan.
Zmartwychwstałem z Panem mym,
Z śmierci więc wychodzę, żyję z Nim;
Dziś Duch życie daje mi,
Niezgłębioną mocą mnie obdarza w Nim.