357 — Tajemnicę swoją Bóg objawił mi (R686; E948; 20.3)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Tajemnicę swoją Bóg objawił mi:
Chrystus — Boża rzeczywistość w Nim;
On ucieleśnieniem Boga, życiem mym
I nadziei chwałą będzie mi.

Ref.: Chwała! Chrystus we mnie życiem jest,
Chwały mej nadzieją On jest też;
Teraz w moim duchu tajemnicą On,
A w wieczności będzie chwałą mą.

2. Sprawcą odrodzenia w moim duchu jest,
Teraz w duszy przeobraża mnie;
Ciało me przemieni niczym własne swe,
Takim jak On sam uczyni mnie.

3. W życiu i w naturze jedno ze mną jest,
W owym dniu w Nim, w chwale, znajdę się;
On do siebie w pełni upodobni mnie,
Nim na wieki będę cieszyć się.