Na początku było Słowo (DM23)

Melodia 1

1. Na początku było Słowo,
A to Słowo Bogiem jest.
Ono życiem, ono światłem,
Noc światłością stała się.

Ref.: O Panie, dzięki, że Ciałem stałeś się,
Chociaż byłeś Bogiem —
Bóg stał się człowiekiem.
Bóg-człowiek, Jezus Pan,
Siebie oddał nam
W pełnym człowieczeństwie.
Słowo Ciałem stało się.

2. Boga nikt nie może ujrzeć,
W niedostępnym miejscu On.
Syn Jednorodzony — Słowo,
W pełni nam objawił Go.

3. Ludzie, którzy Go przyjęli,
Z mocy Twymi dziećmi są;
Twym imieniem się radują,
Z Ciebie czerpią wiarę swą.

4. Dzisiaj jako Twoje dzieci
Mamy, Panie, pełnię Twą.
Łaską z łaski się radując,
Wysławiamy miłość Twą.