Mój Pan drogę zna (M92)

1. Mój Pan drogę zna,
On każdy mój przewidział krok.
Ma dusza swą ufność w Nim ma,
Że do końca przeprowadzi ją.

Ref.: Ty nie chcesz, bym dla Ciebie wiele czynił,
Lecz pragniesz, abym mocno kochał Cię.
Więc serca mego dzisiaj muszę ciągle strzec;
Tam życie boskie z ludzkim łączy się.

2. Mój Pan dobrze wie,
Co serce moje kocha dziś.
Choć wciąż gdzieś gubię się,
To drogę mą prostuje krzyż.

3. Mój Pan blisko jest,
Dziś w duchu mogę dotknąć Go.
Nie muszę ciągle gubić się,
Gdzie dobro jest, a gdzie jest zło.

4. Więc dziś Panie mój
Zależny chcę od Ciebie być.
Ty wiesz, że jestem tylko Twój.
Przez ducha mego pragnę żyć.