375 — Mój duch ciemną nocą otoczony był (R736; E994; 18.1)

Słowa: Emma Booth-TuckerMelodia 1

1. Mój duch ciemną nocą otoczony był,
W nędzy mojej Pan odnalazł mnie,
Przez mej duszy wody przeszedł Zbawca sam,
On rozproszył noc, ocalił mnie.

Ref.: Poszedł za mnie na Kalwarię, umarł tam,
Bym wolny był, bym wolny był;
Poszedł za mnie na Kalwarię, umarł tam,
Bym wolny teraz był.

2. Na kolanach drżałem przed Nim w grzechach swych,
Bo dar łaski był nieznany mi.
Wtem głos usłyszałem: „Zostaw już swój żal!
Jezus spłacił dług, przebaczył Ci”.

3. Jak wspaniałą miłość Pan okazał mi!
Dla Kalwarii swój opuścił tron,
Moje wziął występki, poniósł je na krzyż.
Głośmy Jego imię, chwalmy Go!