330 — Kto przekracza rzeki, Hebrajczykiem jest (R617; E1271; 15.14)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Kto przekracza rzeki, Hebrajczykiem jest,
Za Eufratem bożki pozostawić chce.
Wchodzi w dobrą ziemię, brzeg porzuca zła
I szuka miasta, co na wieki trwa.
Hebrajczyk to prawdziwe imię me,
Przejście przez rzekę przemieniło mnie.
Na ziemi Bogu dziś buduję dom.
Na ziemi Bogu dziś buduję dom.

2. W niewolników zmienił nas w Egipcie wróg,
Lecz Bóg Hebrajczyków rzekł: „Wypuść mój lud!”.
Przeszliśmy przez morze aż na drugi brzeg,
Faraon z armią są na morza dnie.
Boże Hebrajczyków, przemów znowu dziś!
Boże Hebrajczyków, wciąż przed nami idź!
Od przewrotnego wieku zbaw swój lud!
Od przewrotnego wieku zbaw swój lud!

3. Uwolnieni, Bogu budujemy dom,
W Jego przybytku mieszkamy, my i On.
Starość naszą Jordan w swoich wodach skrył,
Bitwę toczymy o Kanaan dziś.
Zbawienia Wódz w wojenną trąbę dmie,
Miasto po mieście zdobywamy więc.
Zdobyć królestwo! W odpoczynek wejść!
Zdobyć królestwo! W odpoczynek wejść!

4. To, co dał Bóg żywy, formą stało się,
Jan więc na pustyni zaczął głosić wieść:
Przejdźcie znów przez rzekę, Bóg chce dalej iść;
Kres judaizmu! Oto jest mój Syn!
Rzućcie proroków, oto jest mój Syn,
Umiłowany, jedno jestem z Nim.
Do końca zbawi Jego słowo was,
Do końca zbawi Jego słowo was.

5. Zwycięzcy stanęli na morzu ze szkła,
Ostateczne przejście już na wieki trwa.
Nucą pieśń Mojżesza i Baranka pieśń,
Patrz, wróg już przegrał, pod stopami jest.
„Zwycięzca” — imię to cudownie brzmi!
Bóg ma swe miasto, szatan — wieczny wstyd.
Udziałem naszym już na wieki Bóg!
Udziałem naszym już na wieki Bóg!