304 — Kościoła fundamentem jest Chrystus Jezus Pan (E833; 15.15)

Słowa: Samuel S. WesleyMelodia 1

1. Kościoła fundamentem
Jest Chrystus Jezus Pan;
To nowe jest stworzenie
Przez wodę, Słowa dar.
Zszedł, aby ją odnaleźć —
Oblubienicę swą,
I własną krwią ją nabył,
By życie swe w nią tchnąć.

2. Wybraną z ludów ziemi,
Ją jedną Bóg chciał mieć;
Pan jeden, jedna wiara
I narodziny jej.
Zna jedno tylko Imię
I jeden pokarm ma,
Ku jednej prze nadziei,
We wszelkiej łasce trwa.

3. Wśród trudów i ucisku,
Wśród walki tęskni, by
Nastąpił wieczny pokój
I odpoczynek w Nim;
Aż oczy jej zobaczą
Chwalebną wizję tę,
Zwycięski kościół wtedy
Odpocznie od swych dzieł.

4. Z nią jedno tu na ziemi
Bóg Trójjedyny jest;
Ze świętych całą rzeszą
Społeczność słodka jej.
O Panie, spraw, abyśmy
Przez trwanie w łasce Twej,
W miłości mogli z Tobą
Zamieszkiwanie mieć.