322 — Żyć w kościele! Chwała Bogu! (R607; E1237; 15.12)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Żyć w kościele! Chwała Bogu!
On sam przyprowadził nas
Do ogrodu, gdzie sam Jezus rośnie — Pan.
Pełen łaski i bogactwa
Świętym swym chce siebie dać;
Wciąż jest świeży, osiągalny, drogi tak.

Ref.: W miejscu tym szczęśliwy czuję się,
Łaska Twa nawozi ogród ten;
Nie ma w świecie nic lepszego
Niż z żywota drzewa jeść,
Żywą wodą gaszę tu pragnienie swe.

2. To nie szkoła, nie fabryka,
Nie kaplica pośród chmur,
Lecz to ogród, który sam uprawia Pan.
On umieścił nas tu razem,
Ogród swój założył tu;
Pielęgnuje nas tu, daje wzrastać nam.

3. A w kościele, w tym ogrodzie,
Tak dostępne wszystkim nam
Przynoszące owoc drzewo życia jest.
Bądź więc prosty, bądź otwarty,
Swe koncepcje odrzuć precz;
Pan jest słodki — w każdej chwili więc Go jedz.

4. Obok drzewa jest i woda —
Bóg w Chrystusie płynie, by
Zaspokoić twe pragnienia, skończyć trud.
Alleluja! W tym ogrodzie
Jezus sam w nas wpływa dziś,
Byśmy co dzień mogli w życiu wzrastać tu.

5. Czyż nie jesteś wdzięczny Panu,
Który tutaj przywiódł cię?
Tu bogactwa Jego są dostępne tak.
Bądź szczęśliwy i radosny,
W duchu swym Nim nakarm się,
Aby ogród mógł obfity owoc dać.