223 — Jaką ulgę dał Zbawiciel! (R386; E540; 8.21)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Jaką ulgę dał Zbawiciel!
On uwolnił, zbawił mnie!
Wszelka grzechu moc złamana,
Żądło śmierci z dala jest.

Ref.: Jestem więcej niż zwycięzcą
Przez to, że zwyciężył On;
Mocą swego zmartwychwstania
On mnie z ducha wzmacnia wciąż.

2. Wyratował mnie od prawa,
Bym dla prawa martwy był;
Ono wiązać mnie nie będzie,
Odtąd łaską będę żył.

3. On potępił grzech na krzyżu,
Jego moc On złamał sam;
Grzech już gruntu nie ma we mnie,
Pełną wolność w Panu mam.

4. Pan zniósł śmierć, objawił życie,
Które nieskażone trwa;
Więzy śmierci są zerwane,
Zmartwychwstania życie znam.

5. Skruszył diabła, świat, demony
Mocą swą, przez swoją śmierć
I mnie z mroku wyprowadził,
Abym w światło życia wszedł.

6. Daje swą obfitą łaskę,
Mocą swą przykrywa mnie;
Mogę chlubić się w słabości,
On w słabości wzmacnia mnie.