Dzień za dniem Chrystusa poznawać chcę (Oh how sweet it is just to know my Christ; D15)

Melodia 1

1. Dzień za dniem Chrystusa poznawać chcę —
To pragnienie moje, to mój cel.
Wszak On tak bogaty, cudowny tak,
Zawsze Go zdobywać jestem rad.
Co dzień zachwyca mnie, wszystkim dla mnie jest,
Wzmacnia i napełnia wiarą serce me.
Rośnie we mnie wiara, każdego dnia
W organicznej więzi z moim Bogiem trwam.

2. Jak miłości nurt Jego życie prze
I ku Niemu skłania serce me.
Rosnąc, głębiej Go poznajemy wciąż;
Jakże drogi naszym sercom On.
Za Nim zdążamy, aby ukończyć bieg,
I do dojrzałości dojść staramy się.
Ze świętymi zawsze wiernie chcemy trwać,
By małżonką dla Chrystusa móc się stać.