Dla niej (For her; D47)

Melodia 1

1. Czy Boga swego poznać chcesz?
Co kryje w sercu Jego się?
Jak pragnie On, byś przyszedł Doń,
Otworzył się
I wpuścił Go w zakątki swe,
By ci objawił serce swe,
Tę radość, co czekała Go — swój kościół.

Ref.: To dla niej, narzeczonej swej,
Śmierć chętnie zniósł, ukorzył się;
Radością serca Jego jest,
Poezją i
Partnerką Dlań.

2. To zaszczyt, że w mądrości swej
Pan wybrał cię, włączył w dzieło swe,
Byś częścią Jego planu mógł
Się stać.
On chciał podzielić z tobą się
Tym, czym sam jest, obdarzyć cię.
Dziś możesz zaspokoić tę tęsknotę.

3. Kto zdoła wejść w to, czym On jest,
Dopiero pojmie Jego myśl,
Uczucie, jakim w sercu swym
Pan darzy nas,
Tę miłość, co natchnęła Go,
By do nas przyjść, gdy grzech z nas drwił,
Dlaczego poszedł, sprzedał to, co miał?