349 — Czyż mi z pustą odejść ręką? (R666; E930; 18.22)

Słowa: Charles C. LutherMelodia 1

1. „Czyż mi z pustą odejść ręką”,
Czy tak Zbawcę spotkać mam?
Ni dnia służby Mu nie przynieść?
Gdzież jest mój dla Niego dar?

Ref.: Czyż więc z pustą ręką stanąć
Przyjdzie mi przed Zbawcą mym?
Duszy żadnej nie zdobyłem.
Jak mam z pustą ręką iść?

2. Dziś przed śmiercią się nie wzdragam,
Wiem, że Zbawca zbawił mnie,
Lecz o pójściu z pustą ręką
Myślę, chmurząc czoło swe.

3. O! Stracone w grzechu lata!
Gdybym mógł przywrócić je,
Przyniósłbym je memu Zbawcy,
Jego woli oddał się.

4. Wstańcie, święci, praca czeka,
Pójdźcie, gdy dzień jeszcze trwa —
Zanim śmierci noc zapadnie —
Dusze zdobyć, póki czas.