Coraz bardziej, Panie, z każdym dniem (Lord, I love You more and more each day; DM15)

Melodia 1

1. Coraz bardziej, Panie, z każdym dniem,
Bardziej dziś niż wczoraj kocham Cię.
Dziś bez Ciebie już nie mogę żyć
I samotnie przez swe życie iść.

2. Ach, te lata, gdy nie było Cię;
Gdy ginąłem, Tyś ocalił mnie.
Wspominając te minione dni —
Pustka, ból, cierpienie, same łzy.

Ref.: Kocham Cię, Panie, bez reszty tak.
Kocham Cię, Panie, Tyś mój każdego dnia.

3. To pragnienie stale w głębi mej
Do szukania szczęścia wiodło mnie.
Nic nie mogło jednak sprawić, bym
Głód ten zdołał zgasić w sercu mym.

4. W niekończącym się dążeniu tym
Mą tęsknotą jednak byłeś Ty.
Nędzny, ślepy, wciąż tułałem się,
Aż Ty sobą napoiłeś mnie.

Ref.: Kocham Cię, Panie…

5. Gdy przyszedłeś, wypełniłeś mnie;
Tyś mych pragnień jest spełnieniem.
Jako Duch Ty wszystkim jesteś mi;
Duch Twój w moim duchu tryska dziś.

6. Panie, dzięki Ci, żeś we mnie wszedł,
W moim wnętrzu dziś rozgaszczasz się;
Dom swój czynisz w całym sercu mym,
Sobą wypełniając wszystko w nim.

Ref.: Kocham Cię, Panie…