Codziennie bliższy mi (Nearer each day; D7)

Melodia 1

1. Codziennie bliższy mi,
Codziennie droższy mi;
Żyjący wewnątrz mnie
Realny staje się;
Zbawia mnie, kocha mnie,
Wiarę, nadzieję śle;
Całym mym światem jest
Jezus, mój Pan.

2. A w beznadziei, gdy
Wiara się ledwie tli,
Cicho zapewnia mnie:
Ufaj! Zobaczysz, że
Potrzebom sprostam Twym,
Chciej tylko wierzyć Mi;
Zniknie niepokój, gdy
Zaufasz Mi.