3 — Chwała niech popłynie Ojcu! (R4; E7; 1.1)

Słowa: Margaret J. HarrisMelodia 1

1. Chwała niech popłynie Ojcu!
Niechaj przyjmie chwałę Syn!
Niech Duchowi będzie chwała!
Trójjednego chwalmy dziś!

Ref.: Chwalmy Boga, chwalmy Boga,
Chwalmy Trójjednego Boga!
Chwałę, chwałę Mu oddajmy!
Wielkich dzieł dla nas dokonał!

2. Chwalmy Ojca, On zamierzył,
Syna, On wykonał to,
Ducha, który nam to daje —
Trzech, co w dziele jedno są!