385 — Chrystus ludzką wziął naturę (R750; E1017; 18.28)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

Chrystus ludzką wziął naturę,
By człowiekiem być jak my;
On na krzyżu umarł, abym
Od Adama wolny był;
W zmartwychwstaniu stał się Duchem,
Aby przyjść i we mnie żyć.
On dziś mym życiem jest.

Ref. 1:
Chwała, chwała! Alleluja!
Chwała, chwała! Alleluja!
Chwała, chwała! Alleluja!
On moim życiem jest.

Ref. 2:
O! Zwycięstwo! Alleluja!
O! Zwycięstwo! Alleluja!
O! Zwycięstwo! Alleluja!
On wszystkim dla mnie jest!