354 — Umarłem już! Skończyłem się! (R675; E938; 19.2)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Umarłem już! Skończyłem się!
Stary człowiek pochowany jest.
Umarłem już! Skończyłem się!
Stary człowiek pochowany jest.

2. Dłużej nie ja! Dłużej nie ja!
Chrystus we mnie życie swoje ma!
Dłużej nie ja! Dłużej nie ja!
Chrystus we mnie życie swoje ma!