Choć raz, Panie, dotknąć Cię (Just one touch; DM43)

Melodia 1

1. Choć raz, Panie, dotknąć Cię,
Choć raz spojrzeć w oczy Twe,
O, pocałuj mnie —
Nie pragnę więcej nic.

Daj znów Twój usłyszeć głos.
Tobie swój zawierzam los.
Czule do mnie mów,
A cały będę Twój.

Ref.: Nic już i nikt mnie nie zaspokoi,
Lecz Ty, tylko Ty.
Kocham Cię, Jezu, Tyś moim pragnieniem.
O Panie, kocham Cię.

2. Daj jak niegdyś dotknąć się,
Coraz bardziej pragnę Cię,
Niezrównany mój,
Świat cały rzucam swój.

Gdy całują usta Twe,
Wielbić, Panie, krzyczeć chcę.
Łaski pełen mój,
Upaja mnie Twój smak.

Ref.: Nic już i nikt mnie nie zaspokoi,
Lecz Ty, tylko Ty.
Jezu, Miłości ma pierwsza, jedyna,
Dla Ciebie rozpal mnie.

3. Wlej się, patrząc w oczy me,
Jedno z sobą uczyń mnie.
Patrzę w oczy Twe,
A Ty napełniasz mnie.

Oprócz Ciebie nie chcę nic,
Nie wiem, jak bez Ciebie żyć.
Daj mi blisko trwać,
W jedności — Ty i ja.

Ref.: Nic już i nikt mnie nie zaspokoi,
Lecz Ty, tylko Ty.
Kocham Cię, Jezu, Tyś moim pragnieniem.
O, rozpal serce me.

4. Panie, dziś nawracam się,
Spraw niech płonie serce me.
Podsyć we mnie żar
I rzeczywisty bądź!

Panie, dziś nawracam się,
Spraw niech płonie serce me.
Podsyć we mnie żar
I rzeczywisty bądź!

Ref.: Jezu, Miłości ma pierwsza, najlepsza,
Do Ciebie wracam dziś.
Jezu, Miłości ma pierwsza, najlepsza,
Po prostu kocham Cię!