Całuj Go (I've kissed the Son; DM48)

Melodia 1

Ref.: Całuj Go, całuj, bo
Miłość sprowadziła Go
I zawiodła na krzyż,
I rozkochał mnie nią Syn;
Za mnie zmarł, zbawił mnie,
Z duchem mym połączył się,
Całuję Go!

1. Służąc w zespolonym duchu,
Najpierw Pana Ducha głoś!
Trójjedyny Bóg przez proces
Przeszedł, aby przyjąć Go.

2. Czcią, na którą czeka Ojciec,
Jest żyjący Chrystus w nas;
Doświadczany przez nas w duchu —
Bogu cześć oddawaj tak!

3. Niech cię Chrystus pocałuje,
Miej z Nim styczność cały dzień!
Cześć swym życiem oddawana
Miłą Bogu służbą jest.

4. W Ciele Panu usługujmy,
Z tym, co Jemu obce, precz!
Bo cześć w prawdzie oddawana
Przez krzyż w zmartwychwstaniu jest.