2 — Ciebie, Ojcze, wysławiamy (R2; E5)

Słowa: George West FrazerMelodia 1

1. Ciebie, Ojcze, wysławiamy,
Błogosławiąc imię Twe!
Ty w Chrystusie nas wybrałeś,
By bez skazy dzieci mieć.
Chwała Tobie! Chwała Tobie!
Abba — Tobie wieczna cześć!
Chwała Tobie! Chwała Tobie!
Abba — Tobie wieczna cześć!

2. Tobie, Synu Wieczny, chwała!
W niebie tron, Baranku, masz.
Dziś przed Tobą się kłaniamy,
Tyś do Boga przywiódł nas.
Chwała Tobie! Chwała Tobie,
Któryś życie oddał swe!
Chwała Tobie! Chwała Tobie,
Któryś życie oddał swe!

3. Ojcze, Synu, Święty Duchu —
Trójjedyny, godny czci,
My — dziedzice Twoich bogactw
Z serca pieśń wznosimy Ci.
Chwała Tobie! Chwała Tobie!
Na wiek wieków Tobie cześć!
Chwała Tobie! Chwała Tobie!
Na wiek wieków Tobie cześć!