Bóg w wieczności miał pragnienie (M93)

1. Bóg w wieczności miał pragnienie,
By wyrazić przez nas się.
Wciąż niezmienne to dążenie
Wpływa na nasz życia bieg.

Ref.: Bóg stworzył, szatan skaził,
Człowiek upadł, zagubił się,
Jahwe dał nam obietnicę.
Dziś zbawienie mamy w Nim,
Dziś zbawienie mamy w Nim.

2. Zbawić dziś nas od upadku —
To zamiarem Boga jest —
I odkupić nas dla siebie
Poprzez Jego świętą krew.

3. Gdy oskarża cię sumienie,
Pada Jego światła blask.
Nie bądź kimś, kto wciąż się spiera,
Wyznaj Panu wszelki brak.

4. Kiedy grzech wyznajesz Panu,
On oczyszcza serce twe.
Jego życie cię wybawia
I prostuje ścieżki twe.

Ref.: Bóg stworzył, szatan skaził,
Człowiek upadł, zagubił się
Jahwe dał mi obietnicę.
Dziś zbawieniem cieszę się,
Dziś zbawieniem cieszę się.