Bóg w swym celu nas powołał (God has called us for His purpose; DM14)

1. Bóg w swym celu nas powołał —
Ekonomia to chwalebna;
Po to został przetworzony,
I zwieńczony teraz jest.
Jako Duch nas zamieszkuje,
Byśmy mogli mieć w Nim udział,
I w swoim pełnym zbawieniu
Upodabnia nas do siebie.

Ref.: O, niechaj wizja ekonomii Twej,
Prowadzi nieustannie serce me,
Roznieca ducha mego tak, aż
W pełni rozpali się!
Z aktywnym, silnym duchem przemy, by
Zwieńczyć Boży cel —
Nową Jeruzalem. Alleluja!

2. Jezus wzór Boga-człowieka
Ustanowił dla nas drogę,
Zaparł się swojego ja i
Posłuszny do śmierci był.
Niegdyś był On tylko jeden,
Dziś jesteśmy Jego kopią,
Zespoleni jako ziarna
W to zbiorowe powielenie.

3. Dziś żyjemy w zmartwychwstaniu,
Nie dla ciała ani duszy.
Żyjąc w zespolonym duchu,
Swego ja zaprzemy się.
W Jego Ciele dziś żyjemy
I codziennie zwyciężamy,
Zmierzamy na szczyt Syjonu,
Wypatrując Jego przyjścia.

4. Bóg i człowiek teraz jedno
Zawsze w zespolonym duchu;
Jedna organiczna całość,
On w nas żyje, a my w Nim.
To ta właśnie wizja wieków
Pokieruje naszym życiem,
Aby Pan miał swoje Ciało,
Jaśniejące święte miasto.