200 — Bez Boga, martwy w grzechach swych… (R356; E507; 8.37)

Słowa: Daniel W. WhittleMelodia 1

1. Bez Boga, martwy w grzechach swych
W ciemności żyłem, lecz
Odkryłem w Słowie światło — dziś
Pan żyje wewnątrz mnie!

Ref.: Chrystus wewnątrz mnie,
Chrystus wewnątrz mnie;
O, co za zbawienie, że
On żyje wewnątrz mnie!

2. Jak słońca promień światłem swym
Uwalnia z ziemi kwiat,
Tak miłość, światło, życie śle
Żyjący we mnie Pan.

3. Tak jak w nasieniu żyje kwiat,
A w szyszce drzewo jest,
Tak Duch Chrystusa — chwała Mu —
Dziś mieszka wewnątrz mnie.

4. Tęsknoty pełne serce me,
By takim być, jak On,
Gdy myśl ta mi przyświeca, że
On we mnie ma swój dom.