Tak, jakim jest (E1048; 18.21)

Słowa: Charlotte ElliottMelodia 1     Melodia 2

1. Tak, jakim jest — nic nie mam, nie,
Lecz boś Ty za mnie przelał krew,
I dzisiaj sam przynaglasz mnie —
Baranku Boży, idę już!

2. Tak, jakim jest — nie czekam, nie,
By z grzechów mych oczyścić się,
By Twoja krew obmyła je —
Baranku Boży, idę już!

3. Tak, jakim jest — choć trapią mnie
Zmagania, wątpliwości me,
Od wewnątrz walka, z zewnątrz lęk,
Baranku Boży, idę już!

4. Tak, jakim jest — w ślepocie mej,
W mej nędzy przyjść do Ciebie chcę,
W Tobie mój wzrok, bogactwa me,
Baranku Boży, idę już!

5. Tak, jakim jest — Ty przyjmiesz mnie,
Przebaczysz, z win uwolnisz mnie,
Bo obietnicy wierzę Twej,
Baranku Boży, idę już!

6. Tak, jakim jest — gdyż miłość Twa
Złamała wszelkie mury, strach;
Byś we mnie własność swoją miał,
Baranku Boży, idę już!