227 — Wiesz, że Chrystus rzeczywisty jest (R391; E1178)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Wiesz, że Chrystus rzeczywisty jest,
Nie wystarczy jednak wiedzieć — nie!
W doświadczeniu musi On stać się
Wszystkim dla nas dziś.
Modląc się, oglądasz Jego twarz,
W Słowie, na spotkaniach łaskę masz,
Lecz czym jest On wszędzie, w każdy czas,
Dla każdego z nas?
W Jego świetle dostrzegamy dziś,
Jak On rzeczywisty może być,
Jeśli tylko Doń zwracamy się
W każdej rzeczy, w każdy dzień
I na wszelki sposób też, więc
Tylko do rzeczywistości dąż,
Z ogólnością w swoim życiu skończ!
Ujrzysz wnet, gdy zastosujesz Go,
Że wszystkim dla nas jest.

2. Życie pełne sposobności jest,
Danych nam przez Ojca — wiemy, że
Lepiej Pana nie da zdobyć się!
Więc zyskujmy Go!
On w nas treścią, realnością jest
I z nas pragnie wciąż wyrażać się —
W każdym z nas On musi przebić się,
Znaleźć sposób w nas.
Jego śmierć nosimy w ciałach swych
I tak życie się przejawia, gdy
Zewnętrznego wciąż człowieka Pan
Kruszy, by wewnętrzny mógł
Świecić nieustannie już, by
Inni w tych naczyniach z gliny dziś
Realności skarb widzieli i
Aby ewangelia światłem swym
Zaświeciła z nas.

Nie doktryny, teologia — nie,
Lecz rzeczywistości samej treść:
Chrystus — wszystko we mnie, w tobie też.
On wszystkim dla nas jest!