370 — Główną Bożą myślą jest… (R718; E972; 21.1)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Główną Bożą myślą jest
Jedno się z człowiekiem stać
I dla niego wszystkim być,
By tak swój wypełnić plan.

2. Aby człowiek Boga mógł
Przyjąć i z Nim jedno być,
Bóg naczyniem stworzył go —
Ciało, dusza i duch w nim.

3. Przepływ życia czyni go
Kamieniem szlachetnym, by
Bóg wbudował go w swój dom,
Chwałę swą objawił w nim.

4. Miasto, które wzniósł sam Bóg,
Dom, którego pragnie On —
Nowa Jeruzalem jest
Tym, co zaspokaja Go.

5. To zamyślił Ojciec Bóg,
Jeszcze nim świat zaczął się,
By budowlę świętych mieć,
By z człowiekiem scalić się.

6. W centrum tego miasta tron,
Bóg i Chrystus — władzą tu;
Z tronu płynie życia nurt,
To Duch — rzeka żywych wód.

7. W rzece drzewem życia jest
Chrystus — On wydaje tam
Owoc życia, aby go
Jako pokarm wszystkim dać.

8. Bóg w Chrystusie światłem jest;
Poprzez miasto świeci On;
Światło niszczy śmierci noc,
Życie jest światłością tą.

9. Bóg i człowiek jedno są,
Zamieszkują w sobie tam;
Bóg człowieka treścią jest,
Przez to Bóg w nim wyraz ma.