Posiądźmy ziemię, którą Bóg darował nam (E1287; 16.4)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Posiądźmy ziemię, którą Bóg darował nam;
Chrystusa zyskać można wiele tak;
By wziąć ją, Bóg we wszystko wyposażył nas —
Dał krew, dał Słowo, Ducha, kościół dał.

Refren:
(siostry śpiewają)
O bracia! Zawładnijmy ziemią!
Bóg w nasze ręce oddał ją;
O, bądźmy silni i to uczyńmy!
Chwalebna ziemia, wejdźmy w nią!

(bracia śpiewają)
O siostry! Zawładnijmy ziemią!
Na wszystko to zważajmy wciąż!
Pan wszedł przed nami, by nas wprowadzić,
Dziś mamy wszystko, by ją wziąć.

2. Dziś mamy krew! Ofiarą czystą Chrystus jest,
By zaspokoić Boga, siebie dał.
Z odwagą więc do tronu łaski zbliżmy się
I cenną krew stosujmy cały dzień.

3. Codzienny pokarm — Słowo Boże mamy też,
Złączone z wiarą przez nasze „amen”.
To żywe słowo ciągle w nas przemawiać chce
I regulować nas przez cały dzień.

4. Dziś mamy Ducha! To rzeczywistości Duch;
Od zmiennych uczuć niezależny jest.
On mieszka w nas i uczy, aby mieszkać w Nim,
By w rzeczywistość wszelkich rzeczy wejść.

5. I kościół mamy — tylko razem uda się
Tej realności pełnię posiąść, by
Wszystkozawierający Chrystus stał się nasz,
By wszystkim dla nas, święci, Chrystus był.