184 — Wraz z Chrystusem śmierć poniosłem (R332; E482; 7.3)

Słowa: Albert B. SimpsonMelodia 1

1. Wraz z Chrystusem śmierć poniosłem,
Jego krzyż uwolnił mnie;
Razem z Nim powstałem z martwych —
On dziś życiem we mnie jest.

Ref.: O, jak słodko umrzeć jest z Chrystusem!
Odszedł świat i „ja”, i grzech.
O, jak słodko jest z Chrystusem żyć!
On mym życiem, Królem jest.

2. Tajemnica to odwieczna,
W wierze wyjaśniona nam:
Chrystus w nas, Nadzieja Chwały —
To rozgłaszaj, o tym świadcz!

3. Sekret to w naturze skryty:
Ziarno martwe rodzi plon;
Słabe zaszczepione lepszym
Ma lepszego życia moc.

4. Tajemnica to świętości,
W Nim, nie w sobie, szukać jej.
Panie, całych nas opustosz,
Pełnię swą w nas przelać chciej!

5. Na ból i chorobę balsam —
Dla sił własnych umrzeć, by
Odkryć, że On me potrzeby
Zaspokoi życiem swym.

6. To historia Mistrza, który
Drogą krzyża wszedł na tron;
Dziś zaś ścieżką mą do chwały
Śmierć ta, którą poniósł On.