106 — Wielbimy Cię, że… (R186; E1117; 4.10)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Wielbimy Cię, że
Duch Chrystusa jest w nas!
Przyszedł, by w nas zamieszkać
I życiem być nam.

Alleluja! Mamy Ducha!
Alleluja! W nas jest!
Alleluja, że to życie
Nie skończy już się.

2. I śpiewamy dziś
O Tym, który zszedł, by
Jako Duch życiodajny
Jedno z nami być.

Alleluja! To jest Jezus!
Alleluja! Jest w nas!
Alleluja! On jest Duchem
I życiem jest nam!

3. On odrodził nas,
Przeobraża nas też,
Aby tak upodobnić
Do siebie nas wnet.

Alleluja! Wszczepił życie!
Przeobraża też nas!
Alleluja! Upodobni
I przemieni tak!

4. Upodabnia nas,
Kiedy karmimy się
Życiem Tego, co znawcą
Naszych potrzeb jest.

Alleluja za zbawienie —
Bóg je w Synu nam dał!
Alleluja! W nim niczego
Nie brakuje nam.