58 — O Panie, jak wspaniałe jest… (R100; E1097)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. O Panie, jak wspaniałe jest
na ziemi imię Twe!
Niech wszelki język, plemię, ród
Na wieki sławią je!
Z ust dzieci, z niemowlęcych ust,
Odbierasz chwałę, by
Wrogowi zamknąć usta i
Zakończyć jego dni.

2. Na dzieła patrząc Twoich rąk,
Jak nie podziwiać Cię?
Z mądrości Twej księżyca blask,
Nadany gwiazdom bieg.
Czym wobec tego człowiek jest,
Że nim zajmujesz się?
Do syna człowieczego przyjść
Chcesz w ekonomii swej.

3. Człowiekiem, Jezu, byłeś tym
I żyłeś pośród nas.
Ty w ciało przyoblekłeś się,
Przyjąłeś niższy stan.
Lecz dziś koronę chwały masz,
Wywyższył Ciebie Bóg.
Dziś przez swe Ciało władasz i
Masz wszystko u swych stóp!

4. Wcielenie, zmartwychwstanie i
Wniebowstąpienie Twe,
Zwierzchnictwo i królestwa moc,
I oto Ciało jest!
Przez wszystkie dokonania te
Odbierasz swoją cześć.
Dziś z przepełnionych chwałą serc
Śpiewamy Tobie pieśń.

5. Już wnet dla wszystkich przyjdzie dzień,
Gdy rozbrzmią słowa te;
Lecz to w kościołach dzisiaj już
Przedsmakiem naszym jest!
O Panie, jak wspaniałe jest
Na ziemi imię Twe!
Niech wszelki język, plemię, ród
Na wieki sławią je!